Miś Uszatek – Czesław Janczarski

55,17

Opis

Miand#347; Uszatek w 2017 roku obchodzi 60. urodziny! Z tej okazji postanowiliand#347;my przygotowaand#263; specjalne wydanie jego przygód, zawierajand#261;ce trzy najpopularniejsze tomy opowiadaand#324; z kompletem ilustracji. Postaand#263; Misia Uszatka po raz pierwszy pojawiand#322;a siand#281; w opowiadaniach publikowanych w czasopiand#347;mie dla najmand#322;odszych „Miand#347;”. Imiand#281; Uszatkowi nadaand#322;y dzieci w wyniku konkursu, a postaand#263; stworzyli pisarz Czesand#322;aw Janczarski i ilustrator Zbigniew Rychlicki. Pierwsza ksiand#261;and#380;ka o jego przygodach zostaand#322;a wydana w 1960 pod tytuand#322;em „Przygody i wand#281;drówki Misia Uszatka”. W kolejnych latach ukazaand#322;y siand#281; jeszcze cztery tomy. To byand#322; jednak dopiero poczand#261;tek popularnoand#347;ci misia o klapniand#281;tym uszku. W 1975 roku Semafor rozpoczand#261;and#322; produkcjand#281; lalkowego serialu, który do 1987 roku liczyand#322; juand#380; 104 odcinki i okazaand#322; siand#281; prawdziwym hitem. Imieniem Misia nazywano przedszkola i klubiki, ksiand#261;and#380;ki tand#322;umaczono na jand#281;zyki obce, byand#322; bohaterem audycji radiowych i programów telewizyjnych w Polsce i na and#347;wiecie. Czesand#322;aw Janczarski ( ur. 1911 – zm. 1971) – poeta, tand#322;umacz, autor ksiand#261;and#380;ek dla dzieci, mand#322;odzieand#380;y i dorosand#322;ych. Studiowaand#322; na Wydziale Matematyczno-Fizycznym uniwersytetu we Lwowie i na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukoand#324;czyand#322; filologiand#281; polskand#261;. Byand#322; animatorem grupy poetyckiej „Woand#322;yand#324;”. Zadebiutowaand#322; zbiorem „Akwareland#261;: poezje” w 1933 roku. Pierwszy wiersz dla dzieci opublikowaand#322; w pisemku „Sand#322;onko” w 1936 roku. Od tego czasu stale wspóand#322;pracowaand#322; z pismami dzieciand#281;cymi „Poranek”, „Pand#322;omyczek” i „Maand#322;y Pand#322;omyczek”, dla których tand#322;umaczyand#322; równieand#380; teksty z jand#281;zyka rosyjskiego. Pracowaand#322; w wydawnictwach „Czytelnik” i „Nasza Ksiand#281;garnia”, a takand#380;e jako redaktor audycji poetyckich w Polskim Radiu. Byand#322; zaand#322;oand#380;ycielem i redaktorem naczelnym pisma dla najmand#322;odszych „Miand#347;”. Opublikowaand#322; ponad 90 ksiand#261;and#380;ek dla dzieci, mand#322;odzieand#380;y i dorosand#322;ych, pisanych wierszem lub prozand#261;, nie liczand#261;c publikacji w prasie, radiu i telewizji. Wand#347;ród jego wielokrotnie wznawianych utworów dla dzieci trzeba wymieniand#263; „Jak Wojtek zostaand#322; straand#380;akiem”, „Gdzie mieszka bajeczka”, „Pand#322;ynie Wisand#322;a, pand#322;ynie…” oraz najbardziej lubiany i znany cykl o przygodach Misia Uszatka. Byand#322; laureatem licznych nagród. W 1957 roku otrzymaand#322; Zand#322;oty Krzyand#380; Zasand#322;ugi za twórczoand#347;and#263; dla dzieci. Zbigniew Rychlicki (ur. 1922 – zm. 1989) – wybitny ilustrator i twórca plakatów, wieloletni dyrektor do spraw artystycznych Instytutu Wydawniczego „Nasza Ksiand#281;garnia”. Odpowiadaand#322; równieand#380; za stronand#281; graficznand#261; czasopisma „Miand#347;”. Laureat m.in. Nagrody im. Hansa Christiana Andersena (1982) przyznawanej przez IBBY. Kawaler Orderu Uand#347;miechu. Spoand#347;ród jego najsand#322;ynniejszych prac naleand#380;y wymieniand#263; ilustracje do „Proszand#281; sand#322;onia” Ludwika Jerzego Kerna, „Plastusiowego pamiand#281;tnika” Marii Kownackiej, „Czarnoksiand#281;and#380;nika ze Szmaragdowego Grodu” i innych powieand#347;ci o krainie Oz Lymana Franka Bauma. Najwiand#281;cej rozgand#322;osu przyniósand#322; mu jednak wizerunek znanego wszystkim dzieciom misia o klapniand#281;tym uszku. Niedawno w serii „Mistrzowie ilustracji” Wydawnictwa Dwie Siostry ukazaand#322; siand#281; „Michaand#322;ek z pudeand#322;ka od zapaand#322;ek” Ericha Kandauml;stnera z pracami Zbigniewa Rychlickiego – pierwotnie wydany przez Instytut Wydawniczy „Nasza Ksiand#281;garnia” (1966).

koszule ocieplane, cordura spodnie robocze, odpowiedzialnosc za stan bezpieczenstwa i higieny pracy ponosi, urlop na 1/4 etatu, maseczka oddechowa, buty gumowo filcowe, pierwsza pomoc przy porażeniu prądem elektrycznym, rękawice nitrylowe bezpudrowe, co wlicza się do urlopu wypoczynkowego, maseczki jakie obowiązują

yyyyy